Books: 1 | Review: 0 | Avg rating: 3.91
Rate this author

Carl Frode Tiller

4.03 of 5 Votes: 4
url
http://magical-mike.com/carl-frode-tiller
gender
male
website
http://cftiller.no/
genres
 
About this author
Books by Carl Frode Tiller
Innsirkling (2000)
language
English
series
3.91 of 5 Votes: 2
review 1: Хубава идея за това как трима души възстановяват стари спомени, за да върнат изгубената памет на един млад мъж, но всъщност намират своите изгубени идеали. Текстът обаче ми беше тромав и към края даже отегчителен. Особено в последната третина.
review 2: En annerledes ...
Reviews
Write review
Review will shown on site after approval.
(Review will shown on site after approval)